Ettevõttest

Ettevõttest

AS Vensen on Eesti kapitalil põhinev ettevõte ja on tegutsenud 1996. aastast.

Peamisteks tegevusvaldkondadeks on vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimine, ehitamine ja renoveerimine, betoonkonstruktsioonide (sillad, sadamakaid) ehitamine ja rekonstrueerimine ning  keskkonnarajatiste (pumplad, reoveepuhastid) ehitamine.

Omades ehitusturul pikaajalist töökogemust, suudame pakkuda oma tellijatele kvaliteetset ja usaldusväärset teenust.
Meie peamisteks klientideks on peatöövõtjad ning suuremad riigi- ja eraettevõtted.

Tänu meie tugevatele spetsialistidele ja ehitajatele suudame garanteerida tellijale sujuva projektide läbiviimise.

AS Venseni juhtimissüsteem vastab rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.

Juhtimissüsteem on juurutatud EAS-i ja Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001