Teenused

Vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitustööd

Keskkonnarajatiste

reoveepumplad ja – puhastid, puurkaevupumplad

Betoonkonstruktsioonide ehitus ja renoveerimine

sillad, tugimüürid, sadamakaid

Projekteerimine ning konsultatsioon veevarustuse ja kanalisatsiooni valdkonnas